Frekvenční měniče

Typy frekvenčních měničů

Volt-Hertz měniče

Z technického hlediska jsou tyto frekvenční měniče nejjednodušší. Jejich řízení frekvence spočívá ve sledování lineární závislosti mezi rychlostí a zatížením motoru. Používají se pokud není k dispozici přímé startovací zatížení nebo pokud rozsah rychlostí elektromotorů není příliš velký.

Vektorově řízené měniče

Měniče frekvence, které jsou řízeny vektorem neřídí střídavé motory s poměrem napětí / frekvence, ale změnu vstupního napětí a frekvence motoru. Tato metoda je optimální pro řízení točivého momentu. Takové frekvenční měniče mají i další výhody, např. při 3-fázových elektromotorech, které dokáží dělat přímé vysokorychlostní starty mohou nastavení otáček kontrolovat mnohem podrobněji.

Speciální vlastnosti frekvenčních měničů

Měniče nabízející skutečné parametrické řízení mají více než 95% účinnost. VYBO Electric má v nabídce frekvenční měniče s maximální kvalitou, které jsou schopny přizpůsobovat své funkce každé konkrétní aplikaci. Pomocí LED indikátorů a jednoduše ovladatelným panelem se dají pohodlně a efektivně uživatelům obsluhovat.