Elektromotory MEZ

elektromotor F160 standard

ELEKTROMOTORY MEZ – na sklade

V případě zájmu o MEZ elektromotor nám neváhejte zaslat váš poptávku na e-mail vyoral@el-motor.cz, případně nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 607 351 716. V případě dotazů vám rádi poradíme a pomůžeme vybrat pro vás ten správný MEZ elektromotor v té nejvýhodnější možné ceně.
 
Dostupná provedení elektromotorů MEZ v typových řadách:

 • C, VC, KC – osová výška 180 – 225 mm
 • F, VF, KF – osová výška 250 – 280 mm
 • 3AFC, 3AFP, MAF
 • P, VP, R, VR – kroužkové motory
 • 1AG, MAG, AG- kroužkové motory
 • YF, 1, 1AN5, IN2 – vysokonapěťové motory
 • MEZ 1YG – vysokonapěťové kroužkové motory

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Využití třífázových asynchronních elektromotorů v praxi najdeme nejčastěji u ventilátorů, různých obráběcích strojů, lisů, čerpadel a mnoha jiných zařízení. Výkonnostní štítek na každém elektromotoru uvádí mimo jiné prostředí, které je pro daný elektromotor určeny. V případě nedodržení této zásady hrozí selhání až trvalé poškození motoru.

Základní dostupné provedení

Základním provedením motoru rozumíme elektromotor, který:

OZVĚTE SA NA:

vyoral@el-motor.cz

+420 607 351 716

 • má tvar typu IM 1001 – patkový typ, který má jeden konec hřídele válcový a rozměry podle rozměrových tabulek
 • má úplnou svorkovnici s 2 typizovanými závitovými otvory typu P
 • má nominální napětí 400 V a spojení D, na startování přepínačem Y-D
 • má nominální frekvenci 50 Hz
 • má krytí IP 54 (uzavřený motor) a IP 2 (vnější ventilátor)
 • má vlastní povrchové chlazení IC 411 (podle normy ČSN EN 60034-6)
 • má S1 zatížení (trvalé)
 • má šestsvorkovou svorkovnici
 • má izolační systém teplotní třídy izolace F typu
 • má rozsah teploty od -30°C do + 40° C a pro složité prostředí: mokré s relativní vlhkostí vzduchu do 95% a do 25° C a pro studené s teplotou od -30°C)
 • má vnější nátěr: šedý

 

Upravené provedení, možné objednat po dohodnutí s výrobcem

Pokud potřebujete elektromotor v provedení odlišném jako je základní, po dohodě s výrobcem je možné vyžádat provedení s následujícími modifikacemi:

 • tvar IM 2001 (patkovo-přírubový model) a tvar IM 3001 (přírubový model) – obě typy s jedním válcovým koncem hřídele a rozměry dle rozměrových tabulek
 • další modely IM 1011, IM 1031, IM 1071, IM 1061, IM 1051, IM 2011, IM 2031, IM 2071, IM 2061, IM 2051, IM 3011, IM 3031 (modely IM 1011, IM 2011, IM 3011 mají ochrannou stříšku, která slouží k ochraně před vniknutím malých předmětů do ventilátoru)
 • zlepšená mechanická únosnost zařízení
 • nominální napětí v rozsahu od 220 V až 690 V
 • dva konce hřídele válcové (s rozměry dle rozměrových tabulek)
 • uzpůsobení pro ztížené klimatické podmínky typu T23 podle ČSN 34 5609 (makroklimatická oblast s vlhkým i suchým tropickým podnebím T – kategorie umístění 2 a atmosféra 3)
 • nominální frekvence 60 Hz
 • zvýšená ochrana IP 55
 • vyhřívací systém přecházející kondenzaci
 • možnost zapojení s frekvenčním měničem
 • vestavěné teplotní čidla
 • další provedení s modifikacemi na vyžádání klienta

 

Modely strojů

tvary strojů
 

Značení elektromotorů

Systém značení sestává z písmen a čísel, jejichž význam vysvětluje následující obrázek:
typové označovaní - MEZ motory
 

Zatížení a nominální výkon

Výkony základních provedení jsou uvedeny v tabulkách technických údajů. Následující tabulky slouží ke korekci výkonů pro vyšší nadmořské výšky a teploty.
nadmořská výška teplota okolí
V další tabulce už uvádíme konkrétní výkony po korekci pro jednootáčkový motor s 50 Hz.
teplota prostředí a výkon
 

Účinnost a účiník

Hodnoty účiníku a účinnosti jsou ovlivněny řadou faktorů jako např. frekvence motoru, napětí motoru nebo jeho zatížení. Data pro základní provedení najdete v technických tabulkách. V tabulkách níže jsou informativní data účinnosti a účiníku v závislosti na jeho možných zatížení.

účinnost a cos při zatížení