Eshop

Výstupní hřídel pro převodovku PMRV075

výstupní hřídele pro PMRV tabulka
N (hodnotu přípustného radiálního zatížení) najdete uvedenou v tabulkách týkajících se výkonu dané převodovky. Tato hodnota je ovlivněna hlavně zatížením v ose hřídele, ale za nejnepříznivějších okolních podmínek i směrem rotace a úhlem aplikace. Pokud je axiální zatížení použito v kombinaci s radiálním zatížením, jeho dovoleno maximum je 1/5 z hodnoty daného radiálního zatížení. Tabulky výstupních hřídelů uvádějí maximální přípustné hodnoty. Tyto hodnoty se nesmějí překročit, protože se týkají pevnosti daného případu. Mohou se však objevit i podmínky pro radiální zatížení vyšší, než je to v katalogu definovány a v tomto případě doporučujeme volat naši technickou službu. Službě poskytněte detailní informace o dané aplikaci: směr rotace hřídele, směr zatížení, typ služby v případě dvojitých prodlužovacích hřídelů s radiálním zatížením na obou koncích atd.