Frekvenční měniče Goodrive200A

Frekvenční měniče INVT GD200A – nová generace

Frekvenční měniče INVT GD200A se zařazují do nové generace univerzálních měničů frekvence a jsou vhodné pro aplikace vyšších výkonů. Využívají DSP systém pro řízení, V/F technologii vektorového řízení, množství ochranných funkcí proti poruchám. Jsou široce používány při aplikacích plastových strojů, HVAC, čerpadel, vzduchových kompresorů, ventilátorů, v uhelném a ropném průmyslu a mnoha jiných.

Aplikace INVT GD200A v průmyslu

Měniče typu GD200A jsou uzpůsobeny pro širokospektrální použití. Může být využíváno pro snazší aplikace pohonů čerpadel až po náročné aplikace v těžkém průmyslu. Produkty nabízíme ve výkonech od 0,75 kW až do 500 kW.
▸ důlní průmysl
▸ energetika
▸ stroje na zpracování plastu
▸ čerpadla, ventilátory
▸ zásobování teplem
▸ vzduchové kompresory

GD200A a ich funkce:

▸ menší, kompaktní rozměry
▸ instalace do knižní struktury (paralelně vedle sebe)
▸ více možností montáže (na stěnu, na přírubu, na podlahu)
▸ samostatné vzduchové potrubí
▸ bohaté vstupní i výstupní terminály
▸ spolehlivé integrační spojení díky říčnímu dizajnu
▸ standardem jsou zabudované vstupní filtry C3 (C2 filtry jsou volitelné)

Výhody měničů GD200A

Měniče GD200A dosahují kvalitního výkonu i díky těmto vylepšeným vlastnostem:
➞ přesnější automatické ladění elektromotoru
➞ dokonalá kontrola napětí a proudu
➞ více typů brzdění a okamžité zastavení (DC brzdění, brzdění tokem, zkratové brzdění, dynamické brzdění
➞ pokročilý vektorový režim řízení s otevřenou smyčkou – proud, točivý moment, otáčky při náhlém zatížení nebo odlehčení při frekvenci 0,5 Hz a při plném zatížení:
vektorové řízení otevřená smyčka INVT