Elektromotory ML 1400 ot./min.-1

Jednofázové motory, výhody a nevýhody, využití

Jednofázové elektromotory mají na statoru umístěny střídavé vinutí a na rotoru zkratové vodiče stejně jako třífázové motory. Od třífázových motorů se odlišují však napájením, které je jen jednofázové.

Výhody & nevýhody

Výhody: Jednofázové motory disponují množstvím výhod. Mezi hlavní výhody patří jejich dlouhá životnost a velmi malá údržba. Jejich případné poruchy nebo poškození se většinou dají rychle opravit a jsou způsobeny spíše nesprávným používáním než výrobní chybou jednotky.
Nevýhody: Ani jednofázové motory nejsou dokonalé a mají několik nevýhod. Je všeobecně známo, že příležitostně mají pomalejší provoz, prohřejí se nebo výjimečně z důvodu přehřátí selžou při startu.

Použití:

Tyto elektromotory se využívají především v menších zařízeních, které vyžadují nižší výkony. Jde například o čerpadla, ventilátory, ledničky, kompresory, přenosné vrtačky atd.